CV

CV – Anders Rosgaard

 Mail@AndersRosgaard.dk

ERHVERVSERFARING

2013-         : Fysioterapeut i Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune
Aktuelle arbejdsfunktioner:
 • Faglig udvikler i Sociallægeinstitutionens fysioterapi
 • Idemand bag og systemejer af “MIRA” – monitoreringsapp 
 • Sundhedsforløb for sygemeldte borgere med langvarige lidelser
  • Individuel håndteringsforløb med fokus på aktivitetstilpasning/progression med samtidig mestring af symptomer 
  • Motiverende samtaler og forløb i retning af beskæftigelse
  • Særlig tilrettelagte træningsforløb med fokus på gradueret træning
  • Åben træningstilbud for unge med udfordringer
 • Medarbejder motion og trivsel
 • Ergonomisk vejleder
Projektleder tidligere projekter:
Tidligere arbejdsfunktioner:
 • Teamkoordinator for det kommunale Ryg-rehabiliteringsteam (Forløbsprogrammet for lænderygsmerter)
 • Teamleder for Sociallægeinstitutionens Team Innovation & Sundhedsteknologi – udvikling og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger
 • Medarbejderrepræsentant og næstformand i LMU
 • Fysioterapeut i projekt ”Flere skal med“
 • Mestringsforløb for folk med stress og depression
 • Fysioterapeut i Reva-SI, afklaringtilbud for sygemeldte borgere
 • Fysioterapeut i Udviklingsforløbende for unge under 30 på AMC-midt
 • Kursusarrangør i Sociallægeinstitutionens uddannelsesafdeling
 • E-learning ERFA-gruppe: med fokus på formidling og undervisning
 • Arbejdsgruppe for Velfærdsteknologi (Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse)
2010-2013: Projektansat fysioterapeut i Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune
 • Fysioterapeut i “Brug for alle” projektet (henvendt til kontanthjælpsmodtagere)
 • Fysioterapeut i TTA projektet (Tilbage til arbejde for sygemeldte borgere)
 • Plads i Sociallægeinstitutionens ”Strategisk koordinations forum”
 • Teamleder for TTA sundhedsstab (Sociallæger, psykiater, psykologer og fysioterapeuter)
 • Kursus arrangør i Sociallægeinstitutionens uddannelsesafdeling
2008-2010: Praktiserende klink & mobil fysioterapeut i Lystrup
2003-2010: Kursus arrangør i henholdsvis Bjerringbro og Lystrup
2003-2008: Praktiserende fysioterapeut på klink i Bjerringbro
2006-2007: Fysioterapeut for Bjerringbro – herre håndboldligahold
2001-2006: Fysioterapeut for Århus GF – herre håndboldligahold

 


ANDEN BESKÆFTIGELSE MV.

Oplægsholder

 • 2019: Aarhus Universitet – tværgående uddannelsesmodul
  • Tema: “Fra ide til virkelighed – næsten da”. Rehabilitering – udfordringer og løsninger.
 • 2018: Temadag for Center for træning, Holstebro
  • Tema: Kultur og sygdomsforståelse
 • 2017 & 2018: Den sundhedsfaglige coachuddannelse
  • Tema: Praktiske erfaringer som sundhedsfaglig coach i arbejdet med sygemeldte borgere
 • 2017: Temadag for Genoptræning Nord, Odense
  • Tema: Kultur fokus – når indsatsen skal ramme plet
 • 2017: Temadag for Herning genoptræningsenhed
  • Tema: Smertehåndtering, træning og fysisk aktivitet – praktiske erfaringer med borgere af anden etnisk oprindelse end dansk
 • 2017: FUT (Faglig Udviklingsgruppe for Terapeuter på Fyn) temadag
  • Tema: Smertehåndtering, træning og fysisk aktivitet – praktiske erfaringer med borgere af anden etnisk oprindelse end dansk

Gæstepaneldeltager ved Connect Danmark Springboard

 • 2017: vært: Startup Factory – Navitas Science and Innovation
 • 2017: vært: Holst advokater
 • 2017: vært: Zacco
 • 2016: vært: MTIC – MedTech Innovation Center

Gæsteunderviser på VIA University College

 • 2020: VIA University College – tværgående uddannelsesmodul
  • Tema: “Fra ide til virkelighed – næsten da” 
 • 2016: Socialrådgiver uddannelse, 8. modul
  • Tema: “Tværfaglighed – et professionelt samarbejde”

Reallusion Beta-tester; CrazyTalk Animator 3

 • 2022: Vinder af “Honorable Mention Prize” i Rellusions årlige animationskonkurrence (se video)
 • 2016: Beta test 3.0 showcase (se video)
 • 2014: Certified as Director by Reallusion
 • 2014: Vinder af Reallusions animationskonkurrence i kategorien “Best infographics Video“.

EFTERUDDANNELSE

2023: Praksis kursus om recovery-orienteret rehabilitering (kursusbevis)
2023: Projektlederuddannelse, modul 1: Få styr på din projektopgave (kursusbevis)
2022: Kompetanceforløb i innovation v/Center For Innovation Aarhus (kursusbevis)
2022: Compassion Fokuseret Terapi – CFT uddannelse
2017: MED-grunduddannelse (
uddannelsesbevis)
2014: Den Sundhedsfaglige Coachuddannelse  (uddannelsesbevis)
2013: Prince2® Foundation, projektlederuddannelse
2010-2011: ”Mindfulness For Professionelle Modul 1 og 2” v/mindfulnessinstruktør Birthe Moksha (+kursusansvarlig)
2007-2009: Efteruddannet i manuel terapi, undersøgelse & behandling, v/fysioterapeutisk specialist Paula van Wijmen (+kursusansvarlig)
2004: Efteruddannet rygspecialist til at varetage udvidet rygundersøgelser
(
+kursusansvarlig)
2003-2005: Efteruddannelse i Kinetic Control (
+kursusansvarlig)
2003-2006: Efteruddannelse i Manuel medicin v/Læge Torben Halberg
2003-2005: Efteruddannelse v/Faggruppen for Muskuloskeletal Terapi – MT
2004: Efteruddannelse i akupunktur v/Dansk Selskab for akupunktur og fysioterapi
2002: Efteruddannet i idrætsfysioterapi v/Fagforum for idrætsfysioterapi

 


SEMINAR, KURSER & “ERFA”- DAGE

2023: Førstehjælps kursus (kursusbevis)
2022: 2 dags kursus i Funktionelle Lidelser
2018: Amazing Artwork for Small Screens – Viborg Animations Festival
2017: Kognitiv Rehabiliterings Terapi (KRT) vs ACT (kursusbevis
2017: Udstiller på CareWare 2017 med Rapport App (flyer 1 & flyer 2)
2016: Telemedicin & Forandringer (se program)
2016: Konflikthåndteringskursus
2016: Koncern HR, Udvikling – Region Midtjylland: Innovationsdagen 2016
2016: Tværfaglig Rygkonference (se program)
2016: Grafisk Facilitering, Introkursus 1.0 (se mere)
2016: Interacting Minds v/professor Andreas Roepstorff, Institut for Kultur og Samfund
2016: It-understøttelse af special-pædagogiske indsatser, ERFA-dag
2016: CareWare konferencen 2016 (se mere)
2015-2016: Vild med velfærdsteknologi – Aarhus kommune (se mere) (kursusbevis
2015: Midtlab – Innovationsdagen 2015 (se mere)
2015: 2dags seminar i Social Kapital/Den Aktive Borger v/Michael Sonne og Jan Tønnesvang
2015: Infinit – Persuasive Design (se mere)
2015: Debat- og netværksmøde om telemedicin, velfærdsteknologi og smartcare
2015: SummIT 2015 (se mere: 1 & 2)
2015: Deltagelse i CareWare præsentationsdage
2015: National konference om telemedicin og telesundhed (se mere)
2015: Sundhedsteknologisk Festival (se mere)
2014: 3dags kursus i Velfærdsteknologi (uddannelsesbevis)
2014: Fordrag med Svend Brinkmann, “Det diagnosticerede liv”
2014: Midtlab – Innovationsdagen 2014 (se mere)
2014: Center for Telemedicins konference 2014 (se mere)
2014: Deltagelse i CareWare 2014 (se mere)
2014: Konference om Social innovation (se mere)
2014: Konference om Sundhedsprofilen – hvordan har du det? (se mere)
2014: Gigtforeningens Forskningsseminar (se mere)
2013: Sitecore hjemmsidekursus
2013: Telemedicinsk temadag, Center for Telemedicin, Regionshuset Aarhus
2013: Moving (on) with pain – Symposium om “Placebo & Kommunikation”
2013: 2dags seminar i ”Trivsel” v/erhvervspsykolog Ejnar Bryld & rejseholds-konsulent Christian Borg Lauritsen, Videncenter for Arbejdsmiljø
2013: Kursus i projektstyring i Aarhus Kommune
2012: Den motiverende samtale v/Torsten Sonne, cand.psyk, Psykologhuset Vesterbro Torv
2012: 2dags seminar i ”Systemisk Coaching” v/filosof Morten Ziethen, Attractor
2012: 1dags seminar i ”Kulturel forståelse & kulturel kommunikation”
v/Kulturprojektet, Sociallægeinstitutionen
2011: Explain Pain v/fysioterapeut Morten Høgh
2011: 2dags seminar i ”Sygdomsforståelse og opfattelse” v/filosof Uffe Juul Jensen
2010: 2dags seminar i ”Selvledelse” v/Ulrik Lange & Troels Møller, Cubion
2010: 14dags TTA introduktionsuddannelse, herunder undervisning i arbejdsmiljø

 


ARTIKLER MV.

Der er åbenlyse fordele og ulemper ved at være både driftsmedarbejder og projektleder
Artikel fra ING/CareTech, jan. 2023 (Se PDF udgave) eller link til onlineudgave
 
”E-viden til borgeren” – et nyt sundhedsteknologisk projekt i Sociallægeinstitutionen
Artikel fra Aarhus Kommunes intranet, dec. 2017 (pdf)
..
Virtuelle møder: “Vi skal da være med”
Artikel fra Aarhus Kommunes intranet, juni 2017 (pdf)
..
“En vigtig del af beskæftigelsesindsatsen”
Fysioterapeuter spiller en væsentlig rolle i den kommunale beskæftigelsesindsats (pdf)
Danske Fysioterapeuter, maj 2016
Kompetent feedback på CONNECT, Denmark Pitch-springboard
Nyhedsbrev (pdf)
MTIC – MedTec Innovation Consortium, juni 2016
 

UDDANNELSE

2000-2003: Professionsbachelor i Fysioterapi, Fysioterapeutskolen i Århus
1994-1997: Matematisk student, Vestjysk Gymnasium, Tarm
 • Engelsk og matematik på A niveau og idræt og samfundsfag på B niveau.

ANDET

1999: 2. ophold i Thailand
 • Arbejdede samme sted som i 1998 i 1½ mdr. pga. manglende frivillig arbejdskraft
 • Rejste herefter Thailand tyndt i ca. et ½ år
1999: Højskoleophold på idrætshøjskolen i Århus i 4 mdr.
 • Specialer; friluftsliv og atletik
 • Deltaget i flg. DIF-kurser; idræt og træning, idrætspsykologi, idrætsskader, fysisk træning
1998: 1. ophold i Thailand
 • Arbejdede i Bangkok som frivillig for Colourful Country Carecenter, med fysisk og psykisk handicappede børnehjemsbørn i et ½ år

(Senest opdateret 31-01-2024)

Nye indlæg